Trong những năm gần đây, dị ứng thực phẩm có xu hướng gia tăng cùng với sự thay đổi của môi trường sống và thói quen ăn uống.Thậm chí một lượng rất nhỏ thức ăn cũng có thể gây ra các triệu chứng mạnh.Cần kiểm soát chặt chẽ vấn đề này vì dù có vô tình nuốt phải cũng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Tại Asuzac Foods không chỉ nguyên liệu thô được chỉ định bắt buộc phải dán nhãn mà nguyên liệu thô được chỉ định khuyến nghị dán nhãn đều được hiển thị trong tên nguyên liệu của lô.

7 Danh mục bắt buộc phải hiển thị
20 Danh mục khuyến khích hiển thị

 

Tại Asuzac Foods chúng tôi thường xuyên tiến hành kiểm tra lấy mẫu sản phẩm và kiểm tra vệ sinh các dây chuyền sản xuất để xác nhận rằng không có vấn đề gì về quy trình sản xuất hoặc nguyên liệu.

Trong việc kiểm tra sản phẩm, trong số 7 mặt hàng bắt buộc phải dán nhãn, chúng tôi thực hiện kiểm tra lấy mẫu hàng tháng đối với các sản phẩm trứng, sữa, lúa mì, tôm và cua và kiểm tra có đáp ứng các tiêu chuẩn của Asuzac Foods hay không.

Trong quá trình kiểm tra dây chuyền sản xuất, chúng tôi kiểm tra chất gây dị ứng có bám vào máy trong mỗi qui trình của nhà máy hay không và xác minh xem phương pháp và qui trình vệ sinh có phù hợp hay không.