Sản phẩm sấy nhiệt (Air Dried)

Hành baro sấy AD

Cần tây sấy AD

Bắp cải sấy AD

Ngò rí sấy AD

Bột rau bó xôi sấy AD

Cà rốt cắt sợi sấy AD

Cà rốt sấy AD

Ớt cay sấy AD