Hoạt động xã hội・ môi trường

Chính Sách Môi Trường Của Asuzac Foods

Phương Châm Môi Trường Cơ Bản Của Asuzac Foods

Là một doanh nghiệp chế biến thực phẩm, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực đem lại cuộc sống hạnh phúc hơn cho mọi người, nỗ lực bảo vệ tài nguyên, môi trường tự nhiên cho các thế hệ tương lai.

Thông qua hoạt động sản xuất các sản phẩm nông nghiệp, chúng tôi sẽ tiếp tục đóng góp vào một chế độ ăn uống an toàn, tốt cho sức khoẻ người sử dụng và đóng góp vào việc tạo ra môi trường tự nhiên bền vững.

Hoạt động môi trường

Như một phần của việc nâng cao nhận thức của nhân viên về vấn đề bảo vệ môi trường, chúng tôi đang tiến hành các hoạt động làm sạch khuôn viên nhà máy. Cụ thể chúng tôi đã thành lập đội mỹ hoá tiến hành các hoạt động như nhặt rác, thu gom lá rụng, xây dựng khu vực xanh. Thông qua hoạt động này cùng với việc đóng góp cho xã hội hướng đến cộng sinh cùng các khu vực xung quanh, đồng thời cũng là gắn kết giữa các thành viên tham gia.

Chính Sách Môi Trường Của Asuzac Foods

1. Xác định mục tiêu, mục đích bảo vệ môi trường, quay vòng hệ thống P.D.S.A (lên kế hoạch, thực hiện, kiểm tra, khắc phục...)

2. Tuân thủ các yêu cầu và các quy định về bảo vệ môi trường.

3. Nỗ lực trong việc sử dụng hiệu quả và tiết kiệm nguồn năng lượng.

4. Thực hiện tái sử dụng và tiết kiệm nguồn năng lượng.

5. Không sử dụng những hoá chất nguy hại.

6. Đảm bảo hệ sinh thái tự nhiên.

7. Hoàn thành vai trò, trách nhiệm đối với phòng chống ô nhiễm môi trường.

Nguồn tài nguyên trên trái đất là có hạn

Nếu chúng ta sử dụng tài nguyên mới và vứt bỏ những tài nguyên đã sử dụng. Thì không chỉ nguồn tài nguyên của trái đất sẽ bị cạn kiệt mà còn xảy ra rất nhiều vấn đề môi trường khác như là vấn đề rác thải, vấn đề ô nhiễm môi trường......

Do đó, Asuzac Foods đang nỗ lực giảm bớt gánh nặng cho môi trường trái đất bằng cách thực hiện 3R "Reduce", "Reuse", "Recycle" (giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế).