Thông tin công ty

Triết Lý Kinh Doanh


Yêu con người, yêu thiên nhiên


Sứ mệnh

Tập đoàn Asuzac cống hiến cho xã hội dựa trên nền tảng của sự phong phú, đa dạng của con người và thiên nhiên.

Tâm Thế

Tất cả thành viên của gia đình Asuzac luôn trong tâm thế làm việc tốt, nhanh chóng, khéo léo, cống hiến hết sức để phục vụ khách hàng, cộng đồng và toàn xã hội như là một niềm hạnh phúc của chính bản thân mình.

Phương Châm Hành Động

  • 1. Phục vụ khách hàng và xã hội bằng sự cởi mở và trung thực.
  • 2. Luôn cung cấp cho khách hàng và xã hội những giá trị mới (sản phẩm/ dịch vụ) vượt trên kỳ vọng.
  • 3. Phát huy toàn bộ sức mạnh của bản thân đồng thời trau dồi sức mạnh tập thể.
  • 4. Luôn nhận thức rằng mọi thứ đều chưa hoàn thiện và không ngừng đổi mới trong mọi việc.
  • 5. Kết hợp một cách hài hoà giữa văn hoá doanh nghiệp và sự phát triển cá nhân.
  • 6. Làm việc trên tinh thần cởi mở và vui vẻ nhất.