Quản lý chất lượng

Farm to Fork – Ý nghĩa slogan Asuzac “Farm to Fork”

Farm To Fork – Từ Nông Trại Đến Bàn Ăn
Phương châm hoạt động, sản xuất của tập đoàn Asuzac chính là luôn kiểm soát chặt chẽ chất lượng […]

Kiểm soát chất lượng sản phẩm

Kiểm soát chất lượng sản phẩm tại các nhà máy Asuzac Foods được thực hiện ngay từ khâu chọn giống cây trồng, chất lượng đất, nước, phân bón khi trồng,…

Vệ sinh an toàn thực phẩm Asuzac Foods

Vệ sinh an toàn thực phẩm tại Asuzac Foods luôn được đảm bảo trong từng khâu sản xuất. Các chứng nhận chất lượng Asuzac Foods đã đạt được như FSSC 22000.